Daily Archives: 28/01/2016


Học từ vựng tiếng nhật bài 13
Phần nghe Kaiwa – Một trong các phần học để các bạn có thể rèn luyện kỹ năng nghe, xử lý tình huống trong khi giao tiếp của người Nhật cho các bạn có ý định du học Nhật Bản, tu nghiệp sinh, hay học tiếng Nhật để phục vụ […]

Tiếng Nhật Cơ Bản Kaiwa Bài 13 Minna no Nihongo


Học từ vựng tiếng nhật bài 12
Phần nghe Kaiwa – Một trong các phần học để các bạn có thể rèn luyện kỹ năng nghe, xử lý tình huống trong khi giao tiếp của người Nhật cho các bạn có ý định du học Nhật Bản, tu nghiệp sinh, hay học tiếng Nhật để phục vụ […]

Tiếng Nhật Cơ Bản Kaiwa Bài 12 Minna no NihongoHọc từ vựng tiếng nhật bài 11
Phần nghe Kaiwa – Một trong các phần học để các bạn có thể rèn luyện kỹ năng nghe, xử lý tình huống trong khi giao tiếp của người Nhật cho các bạn có ý định du học Nhật Bản, tu nghiệp sinh, hay học tiếng Nhật để phục vụ […]

Tiếng Nhật Cơ Bản Kaiwa Bài 11 Minna no Nihongo


TU VUNG BAI 10
Phần nghe Kaiwa – Một trong các phần học để các bạn có thể rèn luyện kỹ năng nghe, xử lý tình huống trong khi giao tiếp của người Nhật cho các bạn có ý định du học Nhật Bản, tu nghiệp sinh, hay học tiếng Nhật để phục vụ […]

Tiếng Nhật Cơ Bản Kaiwa Bài 10 Minna no NihongoHọc từ vựng tiếng nhật bài 09
Phần nghe Kaiwa – Một trong các phần học để các bạn có thể rèn luyện kỹ năng nghe, xử lý tình huống trong khi giao tiếp của người Nhật cho các bạn có ý định du học Nhật Bản, tu nghiệp sinh, hay học tiếng Nhật để phục vụ […]

Tiếng Nhật Cơ Bản Kaiwa Bài 9 Minna no Nihongo


1
Trang tìm kiếm thông tin các Trường tại Tỉnh Osaka (http://duhoc-osaka.com.vn/) Bạn đã biết gì về Osaka chưa? Nếu chưa biết rõ hãy cùng khám phá Tỉnh Osaka nhé! Osaka là nơi rất hấp dẫn và độc đáo, từ những người dân thân thiện, đến những nghệ thuật truyền thống, […]

Cổng thông tin du học tỉnh Osaka