Daily Archives: 20/01/2017


Bạn là người thuộc nhóm máu A,B,O hay AB ? nếu bạn sống tại Việt Nam thì điều đó có thể không quan trọng, thậm chí có rất nhiều người hiện tại còn không biết là mình thuộc nhóm máu gì. Thế nhưng nếu bạn đang sinh sống, học tập, […]

Người Nhật và cách “nhìn người” qua nhóm máu