Daily Archives: 25/10/2017


Tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức nhiều chương trình xúc tiến, thu hút đầu tư từ thị trường Nhật Bản vào những lĩnh vực lợi thế, ưu tiên của địa phương. Các bài viết gần đây :  Chi Phí Du Học Nhật Bản Tiếng Nhật tại sân bay dành cho du […]

Khánh Hòa đẩy mạnh xúc tiến đầu tư từ Nhật ...