Các lớp dạy tiếng Nhật miễn phí cho người Việt Nam tại Nhật Bản


1
Có rất nhiều các tỉnh ở Nhật cung cấp các chương trình dạy tiếng Nhật tình nguyện miễn phí hoặc giá rẻ cho công dân nước ngoài tại địa phương. Tại các lớp học này, học viên chủ yếu là người nước ngoài bao gồm du học sinh, những người […]

Các lớp dạy tiếng Nhật miễn phí cho người Việt ...