Cách viết và cách đọc chữ Hiragana

Tiếng Nhật là một trong những ngôn ngữ khó nhất thế giới. tuy nhiên đó chỉ là lúc đầu tiếp xúc với tiếng Nhật các bạn nhận xét như vậy, học tiếng Nhật cũng như các ngoại ngữ khác đòi hỏi sự kiên trì, và có một phương pháp đúng đắn.