TIẾNG NHẬT N5


1
1. う ま く い く と い い ね (Umaku Ikuto Iine) う ま く い く と い い ね có thể được dịch là “chúc may mắn” . Cụm từ này mang sắc thái khuyến khích và mức độ tin tưởng cao hơn Ganbatte 頑 張 っ […]

Những cách nói cố lên trong tiếng Nhật thay cho ...


1
Bạn xem phim, đọc truyện bằng tiếng Nhật đôi khi có những tiếng lóng mà bạn không hề biết, bạn muốn tìm hiểu nhưng không hề có bất kì sách vở dạy tiếng Nhật nào nói về điều này? Đừng lo, một số từ lóng thông dụng cung cấp cho […]

Một số câu nói ngắn, tiếng lóng thông dụng trong ...TU VUNG BAI 7, Kaiwa 7
第 07 課だいななか 言葉ことば  切きります : Cắt, gọt  送おくります :  Gửi  あげます : Cho, biếu, tặng もらいます  : Nhận, nhận được 貸かします : Cho vay, cho mượn, cho thuê 借かります :  Mượn, vay, thuê 教おしえます :  Dạy, giảng dạy 習ならいます :  Học   かけます : Gọi (điện thoại) 「電話でんわ  を~」 Gọi […]

Học từ vựng tiếng nhật bài 07