Học từ vựng tiếng nhật bài 25


Học từ vựng tiếng nhật bài 25
第25課にじゅうごか 言葉 ことば  考かんがえます : Suy nghĩ  着つきます : Đến nơi   留学りゅうがく します : Du học  取とります : Có tuổi ;    年としを~ : Già, có tuổi  田舎いなか : Quê, nông thôn  大使館たいしかん : Đại sứ quán  グループ : Nhóm, tổ  チャンス : Cơ hội  億 おく : Trăm triệu  もし 「~たら」 […]

Học từ vựng tiếng nhật bài 25