jlpt hồ chí minh


lich thi JLPT 2016 1
A. ĐIỂM THI HỒ CHÍ MINH Để tạo điều kiện cho đông đảo học viên muốn khẳng định năng lực và được xác nhận trình độ bằng một chứng chỉ Nhật ngữ có giá trị quốc tế. Hằng năm Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, Hiệp hội Giáo dục […]

Lịch thi năng lực tiếng Nhật JLPT tháng 7 năm ...