Kết nối việc làm cho sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản


Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã phối hợp với tỉnh Saitama tổ chức chương trình kết nối việc làm giữa doanh nghiệp địa phương với lưu học sinh Việt Nam. Các bài viết liên quan : Muốn sống hay làm việc lâu dài tại Nhật – Nhập […]

Kết nối việc làm cho sinh viên Việt Nam tại ...