Kinh nghiệm học tiếng Nhật của cao thủ N2


Bắt đầu một ngôn ngữ mới không bao giờ là chuyện đơn giản! Mỗi người đều có phương pháp học tiếng Nhật riêng nhưng với tớ chịu khó và mạnh dạn là 2 từ để nói lên kinh nghiệm học tiếng Nhật của mình. Các bài viết gần đây :  Chi […]

Kinh nghiệm học tiếng Nhật của cao thủ N2