Nhật Bản cho phép hộ lý Việt Nam làm việc tại nhà bệnh nhân


Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản vừa quyết định cho phép hộ lý đến từ ba nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, theo chương trình của Hiệp định đối tác kinh tế (EPA), được làm việc tại nhà bệnh nhân, nếu […]

Nhật Bản cho phép hộ lý Việt Nam làm việc ...