Những Câu Tiếng Nhật Thông Dụng Về Nhà Hàng (P2)


Hôm nay trung tâm sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một số mẫu thường được sử dụng trong nhà hàng – một tình huống quen thuộc trong cuộc sống (và cả trong các bài nghe). Dù là quen thuộc nhưng do đặc thù ngành dịch vụ, sử dụng […]

Những Câu Tiếng Nhật Thông Dụng Về Nhà Hàng (P2)