Quy tắc “số 5 thần thánh” trong ẩm thực Nhật Bản


1
"Số 5 thần thánh" trong ẩm thực Nhật Bản mà bạn cần biết nếu muốn nấu và thưởng thức món Nhật trọn vẹn là: 5 màu, 5 vị, 5 phương thức nấu, tạo nên bộ ba gọi là Tam Ngũ. Không chỉ là nền tảng giúp ẩm thực Nhật Bản phát […]

Quy tắc “số 5 thần thánh” trong ẩm thực Nhật ...