thông minh của bố mẹ Nhật Bản


Nhật Bản là đất nước có chỉ số "tuổi thọ sức khỏe" cao nhất thế giới. Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí The Lancet, trẻ em Nhật Bản được kỳ vọng sống đến năm 73 tuổi mà không có bất kỳ bệnh nặng hay khuyết […]

6 bí mật làm nên những đứa trẻ khỏe mạnh, ...