tiếng nhật cơ bản


HỌC TIẾNG NHẬT CẤP TỐC 3
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N5 CẤP TỐC TẠI TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SEN QUỐC TẾ NHA TRANG Đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu tiếng Nhật của các bạn Học sinh, Sinh viên, các bạn du học sinh, nghiên cứu sinh, thực tập sinh nhằm […]

MỞ LỚP HỌC TIẾNG NHẬT CẤP TỐC TẠI NHA TRANG


BẢNG CHỮ CÁI HIRAGINA 1
Tiếng Nhật được đánh giá là một trong các tiếng khó học nhất thế giới, vậy đối với người Việt Nam ta thì sao? Người Việt chúng ta có hệ thống chữ Latin, còn Tiếng Nhật sử dụng hệ thống chữ tượng hình, vì vậy để tiếp cận nó chúng […]

Cách viết và cách đọc chữ Hiragana