Tổng hợp các câu tiếng Nhật dùng khi gọi điện thoại


2
Hãy tạo lập một danh sách những từ vựng, cụm từ mà bạn cần để giao tiếp như : Tên, tuổi, thời gian,…, hỏi người nghe nhắc lại hoặc nói một cách chậm dãi hơn khi bạn chưa rõ thông tin . Bên cạnh đó hãy tham khảo thêm 20 […]

Tổng hợp các câu tiếng Nhật dùng khi gọi điện ...