từ tiếng anh sang tiếng nhật


Trong tiếng Nhật, Katakana là bộ chữ dùng để biểu thị các từ ngoại lai hay còn gọi là từ mượn tiếng nước ngoài. Tuy nhiên, có thật tất cả những chữ viết bằng Katakana đều là từ vay mượn? Các bài viết gần đây :  Du Học Nhật Bản Những […]

Lý giải những từ tiếng Anh chỉ có người Nhật ...