tù vựng tiếng nhật về nhà hàng


Hôm nay trung tâm sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một số mẫu thường được sử dụng trong nhà hàng – một tình huống quen thuộc trong cuộc sống (và cả trong các bài nghe). Dù là quen thuộc nhưng do đặc thù ngành dịch vụ, sử dụng […]

Những Câu Tiếng Nhật Thông Dụng Về Nhà Hàng (P2)


1
Hôm nay trung tâm sẽ giới thiệu với các bạn một số mẫu thường được sử dụng trong nhà hàng – một tình huống quen thuộc trong cuộc sống (và cả trong các bài nghe). Các bài viết gần đây :  Những điều thú vị chỉ người học tiếng Nhật mới […]

Những câu tiếng Nhật thông dụng về nhà hàng (P1)