Giải đáp các câu hỏi quan trọng về kỳ thi năng lực tiếng Nhật NAT-TEST


1
Kỳ thi NAT-test do Ủy ban Quản lý [Japanese NAT-Test] quản lý toàn bộ. Trong trường hợp tổ chức tại các nước khác, Uỷ ban Quản lý [Japanese NAT-Test] uỷ quyền cho các đơn vị tại các nước sở tại đứng ra tổ chức dưới sự giám sát một cách […]

Giải đáp các câu hỏi quan trọng về kỳ thi ...