Ở Nhật Bản đi xe đạp cũng cần đăng ký mã số với cảnh sát