Tỉ phú Nhật Bản trực tiếp tới Đà Nẵng tuyển dụng nhân sự