Khai Trương Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Sen Quốc Tế Tại Quảng Ngãi