Tuyển Dụng Nhân Sự Biết Tiếng Nhật làm việc tại Nha Trang Khánh Hoà

Công ty cổ phần Sen Quốc Tế Tuyển dụng các nhân sự biết tiếng Nhật để cung cấp cho các đơn vị là các doanh nghiệp Nhật Bản, hay doanh nghiệp làm việc liên quan đến tiếng Nhật tại khu vực Nha Trang.