Read more about the article Thêm một lần, thế giới phải ngả mũ kính phục tình người trong thảm họa ở Nhật
Thêm một lần, thế giới phải ngả mũ kính phục tình người trong thảm họa ở Nhật

Thêm một lần, thế giới phải ngả mũ kính phục tình người trong thảm họa ở Nhật

  Cơm nắm 10¥, cơm hộp 100¥, bánh mì 30¥ ! “Tan Tran:  E đang tị nạn ở kumamoto.e mới du học dc 2 tuần thì kh may gặp nạn.nhưng…

Continue ReadingThêm một lần, thế giới phải ngả mũ kính phục tình người trong thảm họa ở Nhật