4 luật lệ ở Nhật Bản khiến du khách nước ngoài bất ngờ