Dòng chữ khiến tất cả người dân Nhật “sốc” toàn tập