Người đàn ông sông xót sau 2 đợt đánh bom nguyên tử Nhật Bản