Người Nhật ‘đánh cắp’ trái tim của du khách bằng cách nào