Người Việt làm TGĐ tập đoàn Nhật: Bí quyết chỉ một chữ “hết lòng”