Nhật Bản là nước giàu có nhưng thanh niên vẫn sợ lấy vợ và đây là lý do tại sao