Trải nghiệm độc lạ ở Nhật – “Chỉ một lần là nhớ cả đời”