Một số câu nói ngắn, tiếng lóng thông dụng trong hội thoại tiếng Nhật

Bạn xem phim, đọc truyện bằng tiếng Nhật đôi khi có những tiếng lóng mà bạn không hề biết, bạn muốn tìm hiểu nhưng không hề có bất kì sách…

Continue ReadingMột số câu nói ngắn, tiếng lóng thông dụng trong hội thoại tiếng Nhật
Read more about the article Học từ vựng tiếng nhật bài 07
TU VUNG BAI 7

Học từ vựng tiếng nhật bài 07

第 07 課だいななか 言葉ことば  切きります : Cắt, gọt  送おくります :  Gửi  あげます : Cho, biếu, tặng もらいます  : Nhận, nhận được 貸かします : Cho vay, cho mượn, cho thuê 借かります :…

Continue ReadingHọc từ vựng tiếng nhật bài 07