Một số câu nói ngắn, tiếng lóng thông dụng trong hội thoại tiếng Nhật

Bạn xem phim, đọc truyện bằng tiếng Nhật đôi khi có những tiếng lóng mà bạn không hề biết, bạn muốn tìm hiểu nhưng không hề có bất kì sách…

Continue ReadingMột số câu nói ngắn, tiếng lóng thông dụng trong hội thoại tiếng Nhật