Ai mê nước Nhật thì không thể không biết quy tắc “số 5 thần thánh” trong ẩm thực này