Muốn sống lâu như người Nhật Bản thì áp dụng ngay chế độ ăn “con quay”