Thủ tục xin cấp visa Đầu tư kinh doanh ở Nhật

Visa đầu tư kinh doanh – 投資経営ビザ là loại visa dành cho người nước ngoài có các hoạt động: bắt đầu một dự án kinh doanh hoặc giao dịch thương mại tại thị trường Nhật Bản; hoặc là người nước ngoài (bao gồm người nước ngoài có tư cách pháp nhân) đã hoạt động kinh doanh tại Nhật hay là đang tham gia vào việc quản lý kinh doanh; hoặc là người tham gia hoạt động kinh doanh thay cho người nước ngoài mà đang đầu tư cho các dự án kinh doanh tại Nhật

Các bài viết tham khảo : 

Visa đầu tư kinh doanh hay còn được gọi là visa giám đốc là tư cách lưu trú của nhà quản lý trị doanh nghiệp người nước ngoài ở Nhật (ví dụ: CEO, giám đốc, người giám sát, trưởng phòng, giám đốc nhà máy, quản lý cửa hàng…v..v). Trong trường hợp là công ty nước ngoài mở rộng kinh doanh sang Nhật Bản, thì tư cách lưu trú của người tham gia kinh doanh như giám đốc hay người quản lý của công ty con cần phải là đầu tư kinh doanh (投資経営ビザ)

HeYBnCEzMn0qvE EEErB37oGZ9Y2ottrlm6owS1J5Q XxcdoUr7hQePl0lXSI3PuVSMK5U9QN8x4ALYqnVSnP0vagNXG6rX ob0HQPeZO 1DOUd39bPs5lJzIrDbtLPICBteqyv2

Những điều kiện cần thiết để được cấp visa đầu tư kinh doanh

Thời hạn lưu trú của visa đầu tư kinh doanh được quy định thành 4 loại là: 5 năm; 3 năm; 1 năm hoặc 3 tháng

Để được cấp visa đầu tư kinh doanh thì người xin cấp cần phải tuân thủ theo các điều kiện cần thiết sau đây:

 • Trường hợp người xin cấp visa là người sẽ bắt đầu một dự án kinh doanh hoặc giao dịch thương mại tại thị trường Nhật Bản
 •  Phải đảm bảo cơ sở vật chất cần thiết cho mục đích kinh doanh (văn phòng/ trụ sở chính công ty/ nơi kinh doanh) ở Nhật Bản.
 •  Là cơ sở kinh doanh có quy mô hoạt động không chỉ có người quản lý, mà ít nhất phải có trên 2 người là nhân viên chính thức của công ty và đang sinh sống tại Nhật (có thể là: người Nhật, người có tư cách vĩnh trú, người có vợ/chồng là người Nhật, người có vợ/chồng có tư cách vĩnh trú, người đang định cư…v.v.)
 • Trường hợp người xin cấp visa là người nước ngoài (kể cả đã có pháp nhân ở ngoài nước Nhật) đã có hoạt động kinh doanh, hay là đang tham gia vào việc quản lý kinh doanh, hay kinh doanh dự án mà đã đầu tư vào, hay làm giao dịch thương mại tại Nhật; hoặc là người tham gia hoạt động kinh doanh thay cho người nước ngoài mà đang đầu tư vào các dự án kinh doanh tại Nhật, hay là người sẽ tham gia quản lý kinh doanh:
 •  Cơ sở kinh doanh phải ở tại Nhật Bản
 •  Là cơ sở kinh doanh có quy mô hoạt động không chỉ có người quản lý, mà ít nhất phải có trên 2 người là nhân viên chính thức của công ty và đang sinh sống tại Nhật (có thể là: người Nhật, người có tư cách vĩnh trú, người có vợ/chồng là người Nhật, người có vợ/chồng có tư cách vĩnh trú, người đang định cư…v.v.)
 • Trường hợp người xin cấp visa là người tham gia quản lý kinh doanh hay giao dịch thương mại tại Nhật
 • Phải là người có trên 3 năm kinh nghiệm về việc quản lý hoặc kinh doanh (bao gồm cả thời gian học tập tại trường chuyên ngành có liên quan đến quản lý hay kinh doanh)
 • Tiền lương nhận được phải từ ngang bằng trở lên đối với tiền lương của người Nhật trong trường hợp có người Nhật tham gia làm việc cùng

Theo nguyên tắc phải có từ 2 người trở lên là nhân viên chính thức của công ty, nhưng đối với trường hợp mới bắt đầu kinh doanh, nếu có vốn đầu tư cả năm trên 500 vạn yên (số tiền đủ để trả lương cho nhân viên trong khoảng hai năm) thì cho dù công ty đang chỉ có một mình bạn mà chưa có đủ từ 2 nhân viên trở lên thì cũng sẽ có khả năng được thông qua

AONHx7VwVvr DMD3aVPhSbdTx4od7OSvCohdRlvk9DYWLHkROZFB0lkPWgXvJphtKXCltOZeAH3yzxZ5HG 4zKOKJDpFsGSbpDCZbeaWoF8c8ewd3EpQKKeYbD9Rz2b1VzCLzSMY

Xin phép cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú đầu tư kinh doanh (COE)

[Những giấy tờ cần thiết]

 1. Đối với người sẽ kinh doanh dự án đã đầu tư vào tại Nhật hoặc người bắt đầu kinh doanh tại Nhật
 • Đơn xin cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú
 • 1 tấm hình 3×4. Lưu ý: Phải là hình chụp trong vòng 3 tháng trở lại trước thời điểm xin cấp phép, đầu để trần, không có phông nền phía sau và rõ ràng
 • Xuất trình hộ chiếu và thẻ tư cách lưu trú(thẻ zairyuu). Lứu ý: giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài cũng được xem như là thẻ tư cách lưu trú.
 • Phong bì để gửi tin báo lại cho bạncó dán sẵn tem loại 380 yên (簡易書留用, mua tại bưu điện) và ghi địa chỉ rõ ràng trên phong bì.
 • Các loại giấy chứng minh theo từng hạng mục đăng ký
 • Báo cáo tài chính mới nhất (bản kê lỗ lãi, bản tổng kết tài sản)
 • Trường hợp mới bắt đầu kinh doanh, bạn cần có bảng kế hoạch kinh doanh trong vòng 1 năm
 • Thông tin về công ty, pamphlet..v..v
 • Bản sao hợp đồng thuê văn phòng công ty
 • Hình ảnh văn phòng công ty
 • Danh sách các cổ đông
 • Danh sách nhân viên công ty
 • Bản sao hợp đồng tuyển dụng nhân viên; bản sao thông báo tuyển dụng
 • Bản sao hộ khẩu nhân viên hoặc thẻ lưu trú (cả giấy chứng minh đăng ký là người nước ngoài cũng được xem như thẻ lưu trú)
 • Bản sao thanh toán bảo hiểm của nhân viên mới nhất
 • Tài liệu chi tiết về tổng số tiền đầu tư
 • Giấy giải trình lý do xin cấp tư cách lưu trú
 • Người xin phép cấp visa sẽ viết vào giấy giải trình lý do theo sự hướng dẫn của chuyên viên cục nhập cảnh

ulL5ccLB9RBDb9Uftw2YChtSOxTpFWwY22 QGY34W7eTamLRbPPq3X5zv

 1. Người có hoạt động kinh doanh thay cho người nước ngoài đã bắt đầu một dự án kinh doanh tại Nhật, hoặc người có hoạt động kinh doanh thay cho người nước ngoài đang đầu tư vào các dự án kinh doanh tại Nhật. Bổ sung thêm vào phần giấy tờ ở mục 1. nói trên:
 • Bản copy hợp đồng của người xin cấp visa
 • Sơ yếu lý lịch của người xin phép cấp visa
 1. Người sẽ tham gia quản lý dự án kinh doanh đã được thiết lập, đầu tư tại Nhật, hoặc người sẽ bắt đầu kinh doanh tại Nhật, hoặc người sẽ tham gia quản lý kinh doanh thay cho người nước ngoài đang đầu tư vào các dự án kinh doanh tại Nhật
 2. Bổ sung thêm vào phần giấy tờ ở mục 2. nói trên:
 • Giấy tờ chứng minh người xin cấp visa có trên 3 năm kinh nghiệm về quản lý kinh doanh hoặc kinh doanh
 • Văn bản chứng minh thời gian làm việc, nội dung công việc
 • Văn bản chứng minh thời gian học đại học về chuyên ngành liên quan quản lý kinh doanh hoặc kinh doanh

T7Xduh fRT wi xPeZuu5y

Xin chuyển tư cách lưu trú (sang mảng đầu tư kinh doanh)

[Những giấy tờ cần thiết]

 • Xuất trình hộ chiếu và thẻ lưu trú (cả giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài cũng được xem như là thẻ tư cách lưu trú)
 • Đơn xin phép chuyển tư cách lưu trú (1 bản)
 • Sơ yếu lý lịch
 • Bằng tốt nghiệp đại học
 • Bảng thành tích học tập ở đại học
 • Giấy tờ chứng minh có kinh nghiệm làm việc thực tế
 • Giấy tờ chứng minh bằng cấp các loại
 • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú tại Nhật (juminhyou)
 • Đề án kinh doanh
 • Giấy kê khai toàn bộ lĩnh vực kinh doanh
 • Bản báo cáo kế toán mới nhất
 • Thông tin văn phòng
 • Danh sách nhân viên công ty
 • Hộ khẩu của nhân viên hoặc thẻ lưu trú (cả giấy chứng minh đăng ký là người nước ngoài cũng được xem như thẻ lưu trú)
 • Hợp đồng tuyển dụng (nhân viên công ty)
 • Hợp đồng thuê văn phòng
 • Danh sách cổ đông
 • Điều lệ công ty
 • Giấy giải trình lý do xin phép cấp visa

Người xin phép cấp visa sẽ viết vào giấy giải trình lý do theo sự hướng dẫn của chuyên viên cục nhập cảnh.

 Nguồn : baonhat.com

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN QUỐC TẾ
Chuyên Đào tạo Nhật ngữ – tư vấn hồ sơ du học Nhật Bản – Biên phiên dịch tiếng Nhật
36A Đặng Tất P. Vĩnh Hải Tp Nha Trang Khánh Hòa
Tel/Fax: +8458.3838.279 Mobil: 0966.777.628 (Mr Ca)
Email: [email protected] Website:http://senquocte.com
Facebook: https://www.facebook.com/senquocte 

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Gọi Ngay

%d bloggers like this: