Người được in trên tờ bạc có giá trị lớn nhất trong các tờ tiền Nhật là ai ???

Người được in trên tờ bạc có giá trị lớn nhất trong các tờ tiền Nhật là ai ???  “Trời không tạo ra con người ở trên con người, không…

Continue ReadingNgười được in trên tờ bạc có giá trị lớn nhất trong các tờ tiền Nhật là ai ???