Tuyển nhân viên chính thức và làm thêm việc bán hàng cho công ty điện thoại di động