Chuyển tên riêng tiếng Việt sang tiếng Nhật như thế nào? – Công ty cổ phần SEN Quốc Tế – Đào Tạo Nhật Ngữ – Du Học Nhật Bản

Mở đường tương lai

Trung tâm tiếng Nhật và tư vấn du học Nhật Bản

Có kinh nghiệm hơn 10 năm về đào tạo Nhật Ngữ và tư vấn hồ sơ du học Nhật Bản

Lịch mở cửa

Chúng tôi mở cửa 5 ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

+84966.777.628

Hãy gọi ngay cho chúng tôi hay nhắn tin SMS ZALO vào số điện thoại trên chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn.

Our ekit SCHOOL courses

What do you want to learn today?

Your Complete Guide to Photography

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary

Learn Python – Interactive Python

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary

Introduction to Edu_Learn LMS Plugin

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary

Your Complete Guide to Photography

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary

Learn Python – Interactive Python

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary

Introduction to Edu_Learn LMS Plugin

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary
K. K. Dokania WordPress Dev.

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which

Amelia Ava WordPress Dev.

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which

Lucy Evelyn WordPress Dev.

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which

Latest ekit news

Ekit Latest News

Get the app in Playstore

Lets get the app and try ekit for free and no creadit card required

Lớp học tiếng Nhật Online Sen Quốc Tế

Lớp học tiếng Nhật Online Tiếng Nhật Sen Quốc Tế

Khóa học tiếng Nhật 1

How to make your social media content go viral

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. aulla sit amet magna sodales, interdum tortor etlert of dictum mauris loean ultricies lectus quis gravida urna interdum quam bibend.

How to make your social media content go viral

5 lessons - 4:11 hours
View Course

Khóa học tiếng Nhật 2

How to build a successful email newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. aulla sit amet magna sodales, interdum tortor etlert of dictum mauris loean ultricies lectus quis gravida urna interdum quam bibend.

How to build a successful email newsletter

5 lessons - 4:11 hours
View Course

Khóa học tiếng Nhật 3

How to use online reviews to boost your business

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. aulla sit amet magna sodales, interdum tortor etlert of dictum mauris loean ultricies lectus quis gravida urna interdum quam bibend.

How to use online reviews to boost your business

5 lessons - 4:11 hours
View Course

Khóa học tiếng Nhật 4

Best Practices For Linkedin Features Used For Social Recruiting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. aulla sit amet magna sodales, interdum tortor etlert of dictum mauris loean ultricies lectus quis gravida urna interdum quam bibend.

Best Practices For Linkedin Features Used For Social Recruiting

5 lessons - 4:11 hours
View Course

Khóa học tiếng Nhật 5

How to build a social media crisis management strategy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. aulla sit amet magna sodales, interdum tortor etlert of dictum mauris loean ultricies lectus quis gravida urna interdum quam bibend.

How to build a social media crisis management strategy

5 lessons - 4:11 hours
View Course

Khóa học tiếng Nhật 6

How to Launch a Successful Online Community

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. aulla sit amet magna sodales, interdum tortor etlert of dictum mauris loean ultricies lectus quis gravida urna interdum quam bibend.

How to Launch a Successful Online Community

5 lessons - 4:11 hours
View Course

Hey!

I Am Steve Robinson.

With 18 years of digital marketing and customer experience expertise, I helped build and grow over 250 companies. In the constantly changing field of digital marketing, it is my mission to provide individuals and small businesses with the skills to master the critical tactics and strategies that will drive their business growth.

Tại sao chon chúng tôi

Grow your knowledge and stay ahead of your competitors

100% free of charge

Lorem ipsum dolor sit amet conetur adipiing elit. aulla sit amet magna is fodal otes alora.

Trusted Knowledge

Lorem ipsum dolor sit amet conetur adipiing elit. aulla sit amet magna is fodal otes alora.

Anytime, Anywhere

Lorem ipsum dolor sit amet conetur adipiing elit. aulla sit amet magna is fodal otes alora.

Some Feedbacks

What people are saying

Chuyển tên riêng tiếng Việt sang tiếng Nhật như thế nào?

Chuyển tên riêng tiếng Việt sang tiếng Nhật như thế nào?


Khánh LinhĐã khi nào bạn thắc mắc nếu 1 ngày mình đổi quốc tịch qua Nhật Bản thì đâu sẽ là cái tên dành riêng cho bạn chưa?  Hãy cùng tìm hiểu nhé các bạn…

Các bài viết liên quan : 


<br />

Đã khi nào bạn thắc mắc nếu 1 ngày mình đổi quốc tịch qua Nhật Bản thì đâu sẽ là cái tên dành riêng cho bạn chưa?  Hãy cùng tìm hiểu nhé các bạn...

Các bài viết liên quan : 

A

An / Ân アン (an)

Anh / Ảnh / Ánh アイン (ain)

Âu アーウ (a-u)

 

B

Ba / Bá バ (ba)

Bạch / Bách バック (bakku)

Bành バン (ban)

Bao / Bảo バオ (bao)

Ban / Băng / Bằng バン (ban)

Bế ベ (be)

Bích ビック (bikku)

Bình ビン (bin)

Bông ボン (bon)

Bùi ブイ (bui)

 

C

Can / Căn / Cán cấn カン (kan)

Cảnh/ Cánh/ Canh カイン (kain)

Cao カオ (kao)

Cẩm/ cam / cầm カム (kamu)

Cát カット (katto)Công コン (kon)

Cúc クック (kukku)

Cương / Cường クオン (kuon)

Châu チャウ (chau)

Chu ヅ (du)

Chung チュン(chun)

Chi / Tri チー (chi-)

Chiến : チェン (chixen)

 

D – Đ

Danh / Dân ヅアン (duan)

Đức ドゥック (dwukku)

Diễm ジエム (jiemu)

Diễn / Dien ジエン (jien)

Điểm / Điềm ディエム (diemu)

Diệu ジエウ (jieu)

Doãn ゾアン (doan)

Duẩn ヅアン (duan)

Dung / Dũng ズン (zun)

Duy ヅウィ (duui)

Duyên / Duyền ヅエン (Duen)

Dương ヅオン (duon)

Đại ダイ (dai)

Đàm / Đảm ダム (damu)

Đan/ Đàn/ Đán / Đản ダン (dan)

Đào ダオ (dao)Đậu ダオウ (daou)

Đạt ダット (datto)

Đang/ Đăng/ Đặng /Đằng ダン (dan)

Đinh/ Đình/ Định ディン (dhin)

Đoan / Đoàn ドアン (doan)

Đỗ ドー (do-)

 

G

Gấm グアム (guamu)

Giang ヅアン (duan)/ジアーン (jia-n)

Gia ジャ(ja)

 

 

H

Hà/ Hạ ハ (ha)

Hàn / Hân/ Hán ハン (han)

Hai/ Hải ハイ (hai)

Hạnh ハン (han) / ハイン (hain)

Hậu ホウ (hou)

Hào/ Hạo ハオ (hao)

Hiền / Hiển ヒエン (hien)

Hiệp ヒエップ (hieppu)

Hoa / Hoà / Hoá / Hỏa / Họa ホア (hoa)

Học ホック (hokku)

Hoài ホアイ (hoai)

Hoan / Hoàn / Hoàng ホアン / ホーアン (hoan)

Hồ ホ (ho)Hồng ホン (hon)

Hợp ホップ (hoppu)

Hữu フュ (fu)

Huy フィ (fi)

Hùng / Hưng フン/ホウン (fun/ Houn)

Huyên / Huyền フェン/ホウエン (fen (houen)

Huỳnh フイン (fin)

Hương/ Hường ホウオン (houon)

 

K – KH

Kiêm / Kiểm キエム (kiemu)

Kiệt キエット (kietto)

Kiều キイエウ (kieu)

Kim キム (kimu)

Kỳ / Kỷ / Kỵ キ (ki)

Khai / Khải カーイ / クアイ (ka-i / kuai)

Khanh / Khánh カイン / ハイン (kain / hain)

Khang クーアン (ku-an)

Khổng コン (kon)

Khôi コイ / コーイ / コイー (koi)

Khương クゥン (kuxon)

Khuê クエ (kue)

Khoa クォア (kuxoa)

 

L

Lan ラン (ran)

Lai / Lai / Lài :ライ (rai)

Lâm/ Lam ラム (ramu)

Lê / Lễ / Lệ レ (re)

Linh/ Lĩnh リン (rin)

Liễu リエウ (rieu)

Loan ロアン (roan)

Long ロン (ron)

Lộc ロック (roku)

Lụa / Lúa ルア (rua)

Luân / Luận ルアン (ruan)

Lương / Lượng ルオン (ruon)

Lưu / Lựu リュ (ryu)

Ly / Lý リ (ri)

 

N – NH

Nam – ナム(namu)

Nga / Ngà ガー/グア (ga/ gua)

Ngân / Ngần ガン (gan)

Nghĩa ギエ (gie)

Nghiêm ギエム (giemu)

Ngọc ゴック (gokku)

Ngô ゴー (go)

Nguyễn グエン (guen)

Nguyệt グエット (guetto)

Nhã ニャ (nya)

Nhân / Nhẫn / Nhàn ニャン (niyan)

Nhật / Nhất ニャット (niyatto)

Nhi / Nhỉ ニー (ni-)

Nhung ヌウン (nuun)

Như / Nhu ヌー (nu-)

Nông ノオン (noon)

 

S

Sam / Sâm サム (samu)

Sơn ソン (son)

Song ソーン (so-n)

Sinh シン (shin)

 

Tr

Trà チャ/ ツア (cha/ tsua)

Trang / Tráng チャン/ ツアン (chan/ tsuan)

Trân / Trần チャン/ ツアン (chan/ tsuan)

Trí/ Chi/ Tri チー (chi-)

Triển : チエン (chien)

Triết チエット (chietto)

Trọng チョン (chon)

Triệu チエウ (chieu)

Trinh/ Trịnh/ Trình チン (chin)

Trung ツーン (tsu-n)

Trúc ツック (tsukku)

Trương / Trường チュオン (chuon)

 

V

Văn/ Vận/ Vân ヴァン (van)

Vĩnh ヴィン(vinn)

Vi/ Vĩ ヴィ (vi)

Võ ヴォ(vo)

Vũ ヴー (vu-)Vui ヴーイ (vui)

Vương/ Vượng/ Vường ヴオン (vuon)

 

M

Mạc / Mác マク (makku)

Mai マイ (mai)

Mạnh マイン (main)

Mẫn マン (man)

Minh ミン (min)

My / Mỹ ミ / ミー (mi)

 

O

Oanh オアン (oan)

 

P

Phạm ファム (famu)

Phan / Phạn ファン (fan)

Phát ファット (fatto)

Phi フィ (fi)

Phú フー (fu)

Phúc フック (fukku)

Phùng フン (fun)

Phương フオン (fuon)

Phong / Phòng / Phóng フォン (fon)

 

Q

Quân / Quang / Quảng クアン (kuan)

Quế クエ (kue)

Quốc コック/ コク (kokku / koku)

Quý / Quy / Quỳ クイ (kui)

Quỳnh クーイン/クイン (kuin)

Quyên/ Quyền クェン (kuxen)

Quyết クエット (kuetto)

 

T

Tài / Tại タイ (tai)

Tân / Tấn : タン (tan)

Tâm : タム (tamu)

Tiếp / Tiệp : ティエップ (thieppu)

Tiến / Tiên/ Tiển ティエン (thien)

Tống トン (ton)

Toan / Toàn / Toán / Toản : トゥアン (twuan)

Tú ツー/ トゥ (Toxu)

Tuân / Tuấn トゥアン(twuan)

Tuệ トゥエ(twue)Tùng トゥン (twunn)

Tuyết トゥエット (twuetto)

Tường/ Tưởng トゥオン (toxuon)

 

TH

Thái タイ (tai)

Thân タン (tan)

Thanh/ Thành / Thạnh タイン/ タン (tain/ tan)

Thắm/Thẩm : タム (tamu)

Thao/ Thạo/ Thạo/ Thảo タオ (tao)

Thoa : トーア/トア to-a / (toa)

Thoan/ Thoản トアン (toan)

Thoại トアイ (toai)

Thị / Thi/ Thy ティ/ティー (thi/ thi-)

Thiệp ティエップ (thieppu)

Thiên/ Thiện ティエン (thien)

Thích ティック (thikku)

Thọ/ thơ/ tho トー (to-)

Thông/ Thống トーン (to-n)

Thu/ Thụ トゥー (tou-)

Thuận/ Tuân トゥアン (toxuan)

Thuy/ Thùy/ Thuý/ Thụy トゥイ (toui)

Thuỷ トゥイ (toui)

Thư トゥー (tou-)

Thương / Thường トゥオン (toxuon)

 

U

Uông ウオン (uon)

Ứng/ Ưng ウン (un)

Uyên/ Uyển : ウエン (uen)

 

X

Xuân/Xoan スアン (suan)

 

Y

Yên/ Yến イェン (ixen)

Nguồn: nuocnhat.org

đăng ký học tiếng nhật 

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN QUỐC TẾ
Chuyên Đào tạo Nhật ngữ – tư vấn hồ sơ du học Nhật Bản 
36A Đặng Tất P. Vĩnh Hải Tp Nha Trang Khánh Hòa
Tel/Fax: +8458.3838.279 Mobil: 0966.777.628 (Mr Ca)
Email: info@senquocte.com Website:http://senquocte.com
Facebook: https://www.facebook.com/senquocte Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.